SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
berätta
be·­rätta verb ~de ~t jfr berättelse 1
Finita former
berättarpresens aktiv
berättaspresens passiv
berättadepreteritum aktiv
berättadespreteritum passiv
berättaimperativ aktiv
Infinita former
att berättainfinitiv aktiv
att berättasinfinitiv passiv
har/hade berättatsupinum aktiv
har/hade berättatssupinum passiv
Presens particip
berättande
Perfekt particip
en berättad + substantiv
ett berättat + substantiv
den/det/de berättade + substantiv