SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
besinna
be·­sinna verb ~de ~t tänka på, betänka
Finita former
besinnarpresens aktiv
besinnaspresens passiv
besinnadepreteritum aktiv
besinnadespreteritum passiv
besinnaimperativ aktiv
Infinita former
att besinnainfinitiv aktiv
att besinnasinfinitiv passiv
har/hade besinnatsupinum aktiv
har/hade besinnatssupinum passiv
Presens particip
besinnande
Perfekt particip
en besinnad + substantiv
ett besinnat + substantiv
den/det/de besinnade + substantiv
besinna sig tänka sig för; lugna sig
Ordform(er)besinna sig