SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beskoga
be·­skoga verb ~de ~t ny­odla skog i
Finita former
beskogarpresens aktiv
beskogaspresens passiv
beskogadepreteritum aktiv
beskogadespreteritum passiv
beskogaimperativ aktiv
Infinita former
att beskogainfinitiv aktiv
att beskogasinfinitiv passiv
har/hade beskogatsupinum aktiv
har/hade beskogatssupinum passiv
Presens particip
beskogande
Perfekt particip
en beskogad + substantiv
ett beskogat + substantiv
den/det/de beskogade + substantiv