SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beskriva
be·­skriva verb beskrev, beskrivit, beskriven beskrivet beskrivna, pres. beskriver åter­ge i ord: ​beskriva sin situationmånen beskriver en cirkel­formig bana
Finita former
beskriverpresens aktiv
beskrivs (beskrives)presens passiv
beskrevpreteritum aktiv
beskrevspreteritum passiv
beskrivimperativ aktiv
Infinita former
att beskrivainfinitiv aktiv
att beskrivasinfinitiv passiv
har/hade beskrivitsupinum aktiv
har/hade beskrivitssupinum passiv
Presens particip
beskrivande
Perfekt particip
en beskriven + substantiv
ett beskrivet + substantiv
den/det/de beskrivna + substantiv
den beskrivne + maskulint substantiv