SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
betacka
be·­tacka verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
betackarpresens aktiv
betackadepreteritum aktiv
betackaimperativ aktiv
Infinita former
att betackainfinitiv aktiv
har/hade betackatsupinum aktiv
Presens particip
betackande
betacka sig betacka sig för ngt undan­be sig ngt
Ordform(er)betacka sig