SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
binokulär
bin·­okul·­är [‑ä´r] adjektiv ~t ~a binokulärt seende seende med båda ögonen
Positiv
en binokulär + substantiv
ett binokulärt + substantiv
den/det/de binokulära + substantiv