SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
biten
biten adjektiv bitet bitna ut­satt för bett; bildl. starkt intresserad, entusiastisk
Positiv
en biten + substantiv
ett bitet + substantiv
den/det/de bitna + substantiv
den bitne + maskulint substantiv