SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
buddastaty
budda|­staty hellre än buddha|­staty substantiv ~n ~er Budda staty
Singular
en buddastaty (en buddhastaty)obestämd form
en buddastatys (en buddhastatys)obestämd form genitiv
buddastatyn (buddhastatyn)bestämd form
buddastatyns (buddhastatyns)bestämd form genitiv
Plural
buddastatyer (buddhastatyer)obestämd form
buddastatyers (buddhastatyers)obestämd form genitiv
buddastatyerna (buddhastatyerna)bestämd form
buddastatyernas (buddhastatyernas)bestämd form genitiv