SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
börja
börja verb ~de ~t
Finita former
börjarpresens aktiv
börjaspresens passiv
börjadepreteritum aktiv
börjadespreteritum passiv
börjaimperativ aktiv
Infinita former
att börjainfinitiv aktiv
att börjasinfinitiv passiv
har/hade börjatsupinum aktiv
har/hade börjatssupinum passiv
Presens particip
börjande
Perfekt particip
en börjad + substantiv
ett börjat + substantiv
den/det/de började + substantiv
börja om börja på nytt: ​börja om från början
Infinita formeratt börja ominfinitiv aktivPresens participombörjandePerfekt participen ombörjad + substantivett ombörjat + substantivden/det/de ombörjade + substantiv
börja på börja på (med) el. påbörja ett projekt​ – I börja på är ofta o­betonat.
Infinita formeratt börja påinfinitiv aktivPresens particippåbörjandePerfekt participen påbörjad + substantivett påbörjat + substantivden/det/de påbörjade + substantiv