SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
celebrera
celebr·­era verb ~de ~t fira
Finita former
celebrerarpresens aktiv
celebreraspresens passiv
celebreradepreteritum aktiv
celebreradespreteritum passiv
celebreraimperativ aktiv
Infinita former
att celebrerainfinitiv aktiv
att celebrerasinfinitiv passiv
har/hade celebreratsupinum aktiv
har/hade celebreratssupinum passiv
Presens particip
celebrerande
Perfekt particip
en celebrerad + substantiv
ett celebrerat + substantiv
den/det/de celebrerade + substantiv