SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
censurera
cens·­ur·­era verb ~de ~t under­kasta censur
Finita former
censurerarpresens aktiv
censureraspresens passiv
censureradepreteritum aktiv
censureradespreteritum passiv
censureraimperativ aktiv
Infinita former
att censurerainfinitiv aktiv
att censurerasinfinitiv passiv
har/hade censureratsupinum aktiv
har/hade censureratssupinum passiv
Presens particip
censurerande
Perfekt particip
en censurerad + substantiv
ett censurerat + substantiv
den/det/de censurerade + substantiv