SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
central
1centr·­al [‑a´l] substantiv ~en ~er huvud­station; institution el. plats för ledning el. samlad ut­övning av en verksamhet​ – De flesta sammansättn. med central- kan tänkas höra både till 1central och 2central.
Singular
en centralobestämd form
en centralsobestämd form genitiv
centralenbestämd form
centralensbestämd form genitiv
Plural
centralerobestämd form
centralersobestämd form genitiv
centralernabestämd form
centralernasbestämd form genitiv
2centr·­al [‑a´l] adjektiv ~t ~a belägen i el. ut­gående från mitten; som ut­övar högsta ledningen, ledande; väsentlig: ​en central fråga
Positiv
en central + substantiv
ett centralt + substantiv
den/det/de centrala + substantiv
den centrale + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de centralare + substantiv
Superlativ
är centralast
den/det/de centralaste + substantiv