SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
chimärisk
chim·­är·­isk [‑ä´r‑] adjektiv ~t ~a chimär
Positiv
en chimärisk + substantiv
ett chimäriskt + substantiv
den/det/de chimäriska + substantiv