SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
chosa
chosa [∫å`sa] verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
chosarpresens aktiv
chosadepreteritum aktiv
chosaimperativ aktiv
Infinita former
att chosainfinitiv aktiv
har/hade chosatsupinum aktiv
Presens particip
chosande
chosa sig göra sig till, konstra
Ordform(er)chosa sig