SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
chosig
chos·­ig [∫å`s‑] adjektiv ~t ~a ⟨vard.⟩ förkonstlad, till­gjord
Positiv
en chosig + substantiv
ett chosigt + substantiv
den/det/de chosiga + substantiv