SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
degenerera
de·­gen·­er·­era verb ~de ~t ur­arta; försämras
Finita former
degenererarpresens aktiv
degenereraspresens passiv
degenereradepreteritum aktiv
degenereradespreteritum passiv
degenereraimperativ aktiv
Infinita former
att degenererainfinitiv aktiv
att degenererasinfinitiv passiv
har/hade degenereratsupinum aktiv
har/hade degenereratssupinum passiv
Presens particip
degenererande
Perfekt particip
en degenererad + substantiv
ett degenererat + substantiv
den/det/de degenererade + substantiv