SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dekorativ
dek·­or·­at·­iv [‑i´v el. dek´‑] adjektiv ~t ~a visuellt till­talande
Positiv
en dekorativ + substantiv
ett dekorativt + substantiv
den/det/de dekorativa + substantiv
den dekorative + maskulint substantiv