SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
deportera
de·­port·­era verb ~de ~t förvisa till av­lägsen plats: ​många balter deporterades till Sibirien
Finita former
deporterarpresens aktiv
deporteraspresens passiv
deporteradepreteritum aktiv
deporteradespreteritum passiv
deporteraimperativ aktiv
Infinita former
att deporterainfinitiv aktiv
att deporterasinfinitiv passiv
har/hade deporteratsupinum aktiv
har/hade deporteratssupinum passiv
Presens particip
deporterande
Perfekt particip
en deporterad + substantiv
ett deporterat + substantiv
den/det/de deporterade + substantiv