SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
destinera
de·­stin·­era verb ~de ~t bestämma destinationen för: ​ett far­tyg destinerat till New York
Finita former
destinerarpresens aktiv
destineraspresens passiv
destineradepreteritum aktiv
destineradespreteritum passiv
destineraimperativ aktiv
Infinita former
att destinerainfinitiv aktiv
att destinerasinfinitiv passiv
har/hade destineratsupinum aktiv
har/hade destineratssupinum passiv
Presens particip
destinerande
Perfekt particip
en destinerad + substantiv
ett destinerat + substantiv
den/det/de destinerade + substantiv
destinera om destinera om el. omdestinera ett far­tyg
Infinita formeratt destinera ominfinitiv aktivPresens participomdestinerandePerfekt participen omdestinerad + substantivett omdestinerat + substantivden/det/de omdestinerade + substantiv