SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
densamma
den|­samma [‑sam´a] pronomen; mask. densamme, n. detsamma; pl. desamma med det­samma genast
Singular
densammagrundform utrum
detsammagrundform neutrum
densammegrundform maskulin
densammasgenitiv utrum
detsammasgenitiv neutrum
densammesgenitiv maskulin
Plural
desammagrundform
desammasgenitiv