SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
diskreditera
dis·­kred·­it·­era verb ~de ~t väcka miss­tro mot, miss­kreditera
Finita former
diskrediterarpresens aktiv
diskrediteraspresens passiv
diskrediteradepreteritum aktiv
diskrediteradespreteritum passiv
diskrediteraimperativ aktiv
Infinita former
att diskrediterainfinitiv aktiv
att diskrediterasinfinitiv passiv
har/hade diskrediteratsupinum aktiv
har/hade diskrediteratssupinum passiv
Presens particip
diskrediterande
Perfekt particip
en diskrediterad + substantiv
ett diskrediterat + substantiv
den/det/de diskrediterade + substantiv