SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dramatisera
dram·­at·­is·­era verb ~de ~t fram­ställa i skådespelsform, om­arbeta för teaterngöra stort nummer av: ​såret är en bagatell, inget att dramatisera
Finita former
dramatiserarpresens aktiv
dramatiseraspresens passiv
dramatiseradepreteritum aktiv
dramatiseradespreteritum passiv
dramatiseraimperativ aktiv
Infinita former
att dramatiserainfinitiv aktiv
att dramatiserasinfinitiv passiv
har/hade dramatiseratsupinum aktiv
har/hade dramatiseratssupinum passiv
Presens particip
dramatiserande
Perfekt particip
en dramatiserad + substantiv
ett dramatiserat + substantiv
den/det/de dramatiserade + substantiv