SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dubbel
1dubbel [dub´el] adjektiv ~t dubbla två­faldig; i sammansättn. äv. fler­faldig​ – Nästan alla sammansättn. med dubbel- hör till 1dubbel.
Positiv
en dubbel + substantiv
ett dubbelt + substantiv
den/det/de dubbla + substantiv
den dubble + maskulint substantiv
2dubbel [dub´el] substantiv ~n dubblar spel t.ex. i tennis med två spelare på varje sida
Singular
en dubbelobestämd form
en dubbelsobestämd form genitiv
dubbelnbestämd form
dubbelnsbestämd form genitiv
Plural
dubblarobestämd form
dubblarsobestämd form genitiv
dubblarnabestämd form
dubblarnasbestämd form genitiv