SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dväljas
dvälj·­as verb dvaldes el. dväljdes, dvalts el. dväljts, pres. dvälj(e)s vistas, uppe­hålla sig
Finita former
dväljs (dväljes)presens deponens
dvaldes (dväljdes)preteritum deponens
dväljsimperativ deponens
Infinita former
att dväljasinfinitiv deponens
har/hade dvalts (dväljts)supinum deponens