SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dystra
dystra verb ~de ~t tills. med till:
Finita former
dystrarpresens aktiv
dystradepreteritum aktiv
dystraimperativ aktiv
Infinita former
att dystrainfinitiv aktiv
har/hade dystratsupinum aktiv
Presens particip
dystrande
dystra till bli dyster
Infinita formeratt dystra tillinfinitiv aktivPresens participtilldystrande