SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dölja
dölja verb dolde, dolt, dold n. dolt, pres. döljer gömma
Finita former
döljerpresens aktiv
döljs (döljes)presens passiv
doldepreteritum aktiv
doldespreteritum passiv
döljimperativ aktiv
Infinita former
att döljainfinitiv aktiv
att döljasinfinitiv passiv
har/hade doltsupinum aktiv
har/hade doltssupinum passiv
Presens particip
döljande
Perfekt particip
en dold + substantiv
ett dolt + substantiv
den/det/de dolda + substantiv
den dolde + maskulint substantiv