SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
erbjuda
er·­bjuda [e`r‑ el. ä`r‑] verb erbjöd, erbjudit, erbjuden erbjudet erbjudna, pres. erbjuder förklara sig villig att ge: ​erbjuda ngn ngt
Finita former
erbjuderpresens aktiv
erbjuds (erbjudes)presens passiv
erbjödpreteritum aktiv
erbjödspreteritum passiv
erbjudimperativ aktiv
Infinita former
att erbjudainfinitiv aktiv
att erbjudasinfinitiv passiv
har/hade erbjuditsupinum aktiv
har/hade erbjuditssupinum passiv
Presens particip
erbjudande
Perfekt particip
en erbjuden + substantiv
ett erbjudet + substantiv
den/det/de erbjudna + substantiv
den erbjudne + maskulint substantiv
erbjuda sig förklara sig villig: ​hon erbjöd sig att hjälpa till
Ordform(er)erbjuda sig