SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
erkänd
er·­känd [e`r‑ el. ä`r‑] adjektiv erkänt ~a o­omstridd: ​en erkänd konstnär
Positiv
en erkänd + substantiv
ett erkänt + substantiv
den/det/de erkända + substantiv
den erkände + maskulint substantiv