SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
filtrera
filtr·­era verb ~de ~t låta passera genom filter
Finita former
filtrerarpresens aktiv
filtreraspresens passiv
filtreradepreteritum aktiv
filtreradespreteritum passiv
filtreraimperativ aktiv
Infinita former
att filtrerainfinitiv aktiv
att filtrerasinfinitiv passiv
har/hade filtreratsupinum aktiv
har/hade filtreratssupinum passiv
Presens particip
filtrerande
Perfekt particip
en filtrerad + substantiv
ett filtrerat + substantiv
den/det/de filtrerade + substantiv