SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
finkulturell
fin|­kult·­ur·­ell adjektiv ~t ~a finkultur
Positiv
en finkulturell + substantiv
ett finkulturellt + substantiv
den/det/de finkulturella + substantiv