SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
framflytta
fram|­flytta verb ~de ~t senare­lägga: ​fram­flytta el. flytta fram ett möte
Finita former
framflyttarpresens aktiv
framflyttaspresens passiv
framflyttadepreteritum aktiv
framflyttadespreteritum passiv
framflyttaimperativ aktiv
Infinita former
att framflyttainfinitiv aktiv
att framflyttasinfinitiv passiv
har/hade framflyttatsupinum aktiv
har/hade framflyttatssupinum passiv
Presens particip
framflyttande
Perfekt particip
en framflyttad + substantiv
ett framflyttat + substantiv
den/det/de framflyttade + substantiv