SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
färga
färga [fär`ja] verb ~de ~t över­dra med färg; ​till färg 1
Finita former
färgarpresens aktiv
färgaspresens passiv
färgadepreteritum aktiv
färgadespreteritum passiv
färgaimperativ aktiv
Infinita former
att färgainfinitiv aktiv
att färgasinfinitiv passiv
har/hade färgatsupinum aktiv
har/hade färgatssupinum passiv
Presens particip
färgande
Perfekt particip
en färgad + substantiv
ett färgat + substantiv
den/det/de färgade + substantiv
färga in färga in el. infärga ngt
Infinita formeratt färga ininfinitiv aktivPresens participinfärgandePerfekt participen infärgad + substantivett infärgat + substantivden/det/de infärgade + substantiv