SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förbaka
för|­baka [fö`r‑] verb ~de ~t för­bakat bröd bröd bakat av fryst degämne
Finita former
förbakarpresens aktiv
förbakaspresens passiv
förbakadepreteritum aktiv
förbakadespreteritum passiv
förbakaimperativ aktiv
Infinita former
att förbakainfinitiv aktiv
att förbakasinfinitiv passiv
har/hade förbakatsupinum aktiv
har/hade förbakatssupinum passiv
Presens particip
förbakande
Perfekt particip
en förbakad + substantiv
ett förbakat + substantiv
den/det/de förbakade + substantiv