SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förbilliga
för·­bill·­iga verb ~de ~t göra billigare
Finita former
förbilligarpresens aktiv
förbilligaspresens passiv
förbilligadepreteritum aktiv
förbilligadespreteritum passiv
förbilligaimperativ aktiv
Infinita former
att förbilligainfinitiv aktiv
att förbilligasinfinitiv passiv
har/hade förbilligatsupinum aktiv
har/hade förbilligatssupinum passiv
Presens particip
förbilligande
Perfekt particip
en förbilligad + substantiv
ett förbilligat + substantiv
den/det/de förbilligade + substantiv