SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förenhetliga
för·­en·­het·­liga verb ~de ~t göra enhetligare
Finita former
förenhetligarpresens aktiv
förenhetligaspresens passiv
förenhetligadepreteritum aktiv
förenhetligadespreteritum passiv
förenhetligaimperativ aktiv
Infinita former
att förenhetligainfinitiv aktiv
att förenhetligasinfinitiv passiv
har/hade förenhetligatsupinum aktiv
har/hade förenhetligatssupinum passiv
Presens particip
förenhetligande
Perfekt particip
en förenhetligad + substantiv
ett förenhetligat + substantiv
den/det/de förenhetligade + substantiv