SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förmena
1för·­mena verb ~de ~t neka, förvägra
Finita former
förmenarpresens aktiv
förmenaspresens passiv
förmenadepreteritum aktiv
förmenadespreteritum passiv
förmenaimperativ aktiv
Infinita former
att förmenainfinitiv aktiv
att förmenasinfinitiv passiv
har/hade förmenatsupinum aktiv
har/hade förmenatssupinum passiv
Presens particip
förmenande
Perfekt particip
en förmenad + substantiv
ett förmenat + substantiv
den/det/de förmenade + substantiv
2för·­mena verb ~de el. förmente, ~t el. förment ⟨åld.⟩ an­se
Finita former
förmenarpresens aktiv
förmenaspresens passiv
förmenade (förmente)preteritum aktiv
förmenades (förmentes)preteritum passiv
förmenaimperativ aktiv
Infinita former
att förmenainfinitiv aktiv
att förmenasinfinitiv passiv
har/hade förmenat (förment)supinum aktiv
har/hade förmenats (förments)supinum passiv
Presens particip
förmenande
Perfekt particip
en förmenad + substantiv
ett förmenat + substantiv
den/det/de förmenade + substantiv