SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förmå
för·­må verb förmådde, förmått, förmådd n. förmått, pres. förmår kunnapå­verka, över­tala: ​förmå ngn till en kompromiss
Finita former
förmårpresens aktiv
förmåspresens passiv
förmåddepreteritum aktiv
förmåddespreteritum passiv
förmåimperativ aktiv
Infinita former
att förmåinfinitiv aktiv
att förmåsinfinitiv passiv
har/hade förmåttsupinum aktiv
har/hade förmåttssupinum passiv
Presens particip
förmående
Perfekt particip
en förmådd + substantiv
ett förmått + substantiv
den/det/de förmådda + substantiv
förmå sig förmå sig till ngt över­vinna inre mot­stånd mot att göra ngt
Ordform(er)förmå sig