SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förskansa
för·­skansa verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
förskansarpresens aktiv
förskansadepreteritum aktiv
förskansaimperativ aktiv
Infinita former
att förskansainfinitiv aktiv
har/hade förskansatsupinum aktiv
Presens particip
förskansande
Perfekt particip
en förskansad + substantiv
ett förskansat + substantiv
den/det/de förskansade + substantiv
förskansa sig ta skydd
Ordform(er)förskansa sig