SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
försåga
för·­såga verb ~de ~t såga 1
Finita former
försågarpresens aktiv
försågaspresens passiv
försågadepreteritum aktiv
försågadespreteritum passiv
försågaimperativ aktiv
Infinita former
att försågainfinitiv aktiv
att försågasinfinitiv passiv
har/hade försågatsupinum aktiv
har/hade försågatssupinum passiv
Presens particip
försågande
Perfekt particip
en försågad + substantiv
ett försågat + substantiv
den/det/de försågade + substantiv