SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
genomleta
gen·­om|­leta verb ~de ~t genom­leta el. vanl. leta i­genom lokalen
Finita former
genomletarpresens aktiv
genomletaspresens passiv
genomletadepreteritum aktiv
genomletadespreteritum passiv
genomletaimperativ aktiv
Infinita former
att genomletainfinitiv aktiv
att genomletasinfinitiv passiv
har/hade genomletatsupinum aktiv
har/hade genomletatssupinum passiv
Presens particip
genomletande
Perfekt particip
en genomletad + substantiv
ett genomletat + substantiv
den/det/de genomletade + substantiv