SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
god
god el. ibl. vard. 1go adjektiv gott goda, bättre bäst väl­smakande; bra; moraliskt högt­stående: ​en god mål­tid; ​en god prestation; ​en god människa; ​god man förtroende­man; ​goa ungar rara ungar; ​i godan ro i lugn och ro​ – Komparationen godare godast an­vänds i fråga om smak, lukt, sinne­lag o.d.; i bet. bra an­vänds bättre, bäst.
Positiv
en god (go) + substantiv
ett gott + substantiv
den/det/de goda (goa) + substantiv
den gode (goe) + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de godare (goare) + substantiv
Superlativ
är godast (goast)
den/det/de godaste (goaste) + substantiv
Övrig(a) ordform(er)
godani vissa uttryck