SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
grumsa
grumsa verb ~de ~t ⟨vard.⟩ mumla miss­nöjt, muttra
Finita former
grumsarpresens aktiv
grumsaspresens passiv
grumsadepreteritum aktiv
grumsadespreteritum passiv
grumsaimperativ aktiv
Infinita former
att grumsainfinitiv aktiv
att grumsasinfinitiv passiv
har/hade grumsatsupinum aktiv
har/hade grumsatssupinum passiv
Presens particip
grumsande
Perfekt particip
en grumsad + substantiv
ett grumsat + substantiv
den/det/de grumsade + substantiv