SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hemförskaffa
hem|­för·­skaffa verb ~de ~t till 2hem förskaffa
Finita former
hemförskaffarpresens aktiv
hemförskaffaspresens passiv
hemförskaffadepreteritum aktiv
hemförskaffadespreteritum passiv
hemförskaffaimperativ aktiv
Infinita former
att hemförskaffainfinitiv aktiv
att hemförskaffasinfinitiv passiv
har/hade hemförskaffatsupinum aktiv
har/hade hemförskaffatssupinum passiv
Presens particip
hemförskaffande
Perfekt particip
en hemförskaffad + substantiv
ett hemförskaffat + substantiv
den/det/de hemförskaffade + substantiv