SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hemförlova
hem|­för·­lova verb ~de ~t ge soldater till­stånd att åter­vända hem
Finita former
hemförlovarpresens aktiv
hemförlovaspresens passiv
hemförlovadepreteritum aktiv
hemförlovadespreteritum passiv
hemförlovaimperativ aktiv
Infinita former
att hemförlovainfinitiv aktiv
att hemförlovasinfinitiv passiv
har/hade hemförlovatsupinum aktiv
har/hade hemförlovatssupinum passiv
Presens particip
hemförlovande
Perfekt particip
en hemförlovad + substantiv
ett hemförlovat + substantiv
den/det/de hemförlovade + substantiv