SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
humanism
hum·­an·­ism [‑is´m] substantiv ~en å­skådning el. kultur­strömning som fram­häver det all­sidigt mänskliga som bildnings­ideal; ibl. äv. humanitet
Singular
en humanismobestämd form
en humanismsobestämd form genitiv
humanismenbestämd form
humanismensbestämd form genitiv