SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hundrafaldiga
hundra|­fald·­iga verb ~de ~t 1hundra -faldiga
Finita former
hundrafaldigarpresens aktiv
hundrafaldigaspresens passiv
hundrafaldigadepreteritum aktiv
hundrafaldigadespreteritum passiv
hundrafaldigaimperativ aktiv
Infinita former
att hundrafaldigainfinitiv aktiv
att hundrafaldigasinfinitiv passiv
har/hade hundrafaldigatsupinum aktiv
har/hade hundrafaldigatssupinum passiv
Presens particip
hundrafaldigande
Perfekt particip
en hundrafaldigad + substantiv
ett hundrafaldigat + substantiv
den/det/de hundrafaldigade + substantiv