SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hyckla
hyckla verb ~de ~t låtsas vara moraliskt bättre än man är för att vinna sympati: ​hycklad vänskap
Finita former
hycklarpresens aktiv
hycklaspresens passiv
hyckladepreteritum aktiv
hyckladespreteritum passiv
hycklaimperativ aktiv
Infinita former
att hycklainfinitiv aktiv
att hycklasinfinitiv passiv
har/hade hycklatsupinum aktiv
har/hade hycklatssupinum passiv
Presens particip
hycklande
Perfekt particip
en hycklad + substantiv
ett hycklat + substantiv
den/det/de hycklade + substantiv