SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hyggesplöjning
hygg·­es|­plöj·­ning substantiv ~en hygge plöjning
Singular
en hyggesplöjningobestämd form
en hyggesplöjningsobestämd form genitiv
hyggesplöjningenbestämd form
hyggesplöjningensbestämd form genitiv