SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hässja
1hässja substantiv ~n hässjor tork­ställning för hö el. säd
Singular
en hässjaobestämd form
en hässjasobestämd form genitiv
hässjanbestämd form
hässjansbestämd form genitiv
Plural
hässjorobestämd form
hässjorsobestämd form genitiv
hässjornabestämd form
hässjornasbestämd form genitiv
2hässja verb ~de ~t 1hässja
Finita former
hässjarpresens aktiv
hässjaspresens passiv
hässjadepreteritum aktiv
hässjadespreteritum passiv
hässjaimperativ aktiv
Infinita former
att hässjainfinitiv aktiv
att hässjasinfinitiv passiv
har/hade hässjatsupinum aktiv
har/hade hässjatssupinum passiv
Presens particip
hässjande
Perfekt particip
en hässjad + substantiv
ett hässjat + substantiv
den/det/de hässjade + substantiv