SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hönsa
hönsa verb ~de ~t ⟨prov.⟩ bete sig hönsaktigt, fjantaut­sätta ny­bliven sjö­man för dopliknande ceremoni vid ekvatorn
Finita former
hönsarpresens aktiv
hönsaspresens passiv
hönsadepreteritum aktiv
hönsadespreteritum passiv
hönsaimperativ aktiv
Infinita former
att hönsainfinitiv aktiv
att hönsasinfinitiv passiv
har/hade hönsatsupinum aktiv
har/hade hönsatssupinum passiv
Presens particip
hönsande
Perfekt particip
en hönsad + substantiv
ett hönsat + substantiv
den/det/de hönsade + substantiv